Tragizm polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem

E-mail

Cena: 49 zł

 

Tragizm polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Pieśń Legionów…

2. Herling- Grudziński, G. Inny świat.

3. Konopnicka, M. Wolny najmita

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz.

5. Mickiewicz, A. Stepy akermańskie

6. Norwid, C, K. Pielgrzym

7. Słowacki, J. Hymn (Smutno mi, Boże!)

8. Sienkiewicz, H. Za chlebem, Latarnik


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)