Zaprezentuj obraz dziecka w literaturze, sztuce (filmie)...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zaprezentuj obraz dziecka w literaturze, sztuce (filmie). Porównaj wybrane przykłady z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K. K. Elegia o (chłopcu polskim)

2. Ibsen, H. Dzika kaczka.

3. Kochanowski, J. Treny.

4. Konopnicka, M. Nasza szkapa

5. Matejko, Jan. Dzieci artysty.

6. Mehoffer, J. Dziwny ogród. Obraz.

7. Żeromski, S. Swawolny Dyzio


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)