Przedstaw i porównaj różne kreacje dzieci w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przedstaw i porównaj różne kreacje dzieci w literaturze.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke.

2. Dickens, Ch. Oliwer Twist, David Copperfield.

3. Golding, W. Władca much.

4. Hugo, W. Nędznicy.

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. IIII.

6. Prus, B. Antek

7. Rimbaud, A. Siedmioletni poeci

8. Słowacki, J. Godzina myśli


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)