Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu, wykorzystując teksty z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Elegia o… (chłopcu polskim)

2. Konopnicka, M. Nasza szkapa

3. Krasiński, Z. Nie-boska komedia.

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

5. Różewicz, T. Kasztan

6. Żeromski, S. Swawolny Dyzio


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)