Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem odwołując się do tekstów z różnych epok kultury polskiej.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Bursa, A. Sobota

2. Kamiński, A. Kamienie na szaniec.

3. Mickiewicz, A. Dziady, cz. III.

4. Mickiewicz, A. Oda do młodości

5. Mrożek, S. Tango

6. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

7. Zapolska, G. Moralność pani Dulskiej


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)