Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej - przedstaw..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej - przedstaw wybrane portrety na przykładach z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Goethe, J, W. Prometeusz

2. Herbert, Z. Stary Prometeusz

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

4. Parandowski, J. Prometeusz

5. Ewangelia według św. Mateusza, List św. Pawła do Rzymian

6. Przerwa- Tetmajer, K. Prometeusz

7. Shelley, M. Frankenstein.

8. Szymborska, W. Pisane w hotelu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)