Przedstaw obraz świata, Boga i społeczeństwa w literaturze...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw obraz świata, Boga i społeczeństwa w literaturze dwóch sąsiadujących ze sobą epok. Omów na podstawie wybranych przykładów.


Literatura podmiotu:

 1. Camus Albert, Dżuma,

 2. Herbert Zbigniew, Modlitwa pana Cogito – podróżnika, 

 3. Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem,

 4. Leśmian Bolesław, Urszula Kochanowska 

 5. Nałkowska Zofia, Granica,

 6. Twardowski Jan, Podziękowanie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)