Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, filmu i malarstwa.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Skarga umierającego

2. Cameron, J. Titanic. Film. [DVD]

3. Kochanowski, J. Tren X

4. Memling, H. Sąd ostateczny. Obraz.

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

7. Sęp- Szarzyński, M. Sonet IV

8. Słowacki, J. Hymn (Smutno mi, Boże!)


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)