Obraz Boga w liryce J. Kochanowskiego, M. Sępa - Szarzyńskiego..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obraz Boga w liryce J. Kochanowskiego, M. Sępa - Szarzyńskiego i F. Karpińskiego. Zanalizuj dowolne teksty, porównaj środki wyrazu służące kreacji wizerunku Stwórcy.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Karpiński F. Pieśń o narodzeniu pańskim, Pieśń poranna, Pieśń wieczorna

2. Kochanowski, J. Czego chcesz od nas, Panie…, Człowiek boże igrzysko, O żywocie ludzkim(Wieczna Myśli, któraś jest dalej niż od wieka…), O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy...), Tren V

3. Sęp- Szarzyński, M. Sonet I, IV, V


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)