Scharakteryzuj zjawisko autotematyzmu na przestrzeni epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Scharakteryzuj zjawisko autotematyzmu na przestrzeni epok. Posłuż się wybranymi dziełami literackimi z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Białoszewski, M. Namuzowywanie, Mironczarnia

2. Boileau, N. Sztuka poetycka.

3. Horacy. Exegi monumentum

4. Kasprowicz, J. Przestałem się wadzić z Bogiem

5. Kochanowski, J. Do Fraszek, Ku muzom, Na moje księgi, Tren XI

6. Mickiewicz, A. Romantyczność

7. Miłosz, Cz. W Warszawie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)