Postacie historyczne jako bohaterowie dzieł literackich...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Postacie historyczne jako bohaterowie dzieł literackich i innych dzieł sztuki. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Kronika polska, Listy do Marysieńki, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego

2. Krasicki, I. Do króla

3. Sienkiewicz, H. Krzyżacy.

4. Sienkiewicz,H. Pan Wołodyjowski, Potop

5. Żeromski S. Powieść o Udałym Walgierzu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)