Polemika z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Polemika z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Księga Rodzaju [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

2. Babiński, W. i in. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

3. Alighieri, D. Boska komedia.

4. Parandowski, J. Dedal i Ikar

Inne dzieła:

1. Obraz „Upadek Ikara” Pietera Breughla

2. Fresk Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej

3. Ikonografia z „tańcem śmierci”


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)