Motyw prometejski w literaturze. Przedstaw różne jego realizacje

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw prometejski w literaturze. Przedstaw różne jego realizacje i funkcje, analizując i interpretując wybrane utwory.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Goethe, J, W. Prometeusz

2. Herbert, Z. Stary Prometeusz

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

4. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian.

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

6. Przerwa- Tetmajer, K. Prometeusz

7. Shelley, M. Frankenstein.

8. Szymborska, W. Pisane w hotelu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)