Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze. Przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Goethe, J, W. Prometeusz

2. Herbert, Z. Stary Prometeusz

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

4. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian.

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

6. Przerwa- Tetmajer, K. Prometeusz

7. Shelley, M. Frankenstein.

8. Szymborska, W. Pisane w hotelu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)