Funkcjonowanie i symbolika motywu wróżby w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Funkcjonowanie i symbolika motywu wróżby w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Calderon, R. Życie snem

2. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

3. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian.

4. Reymont, W. Chłopi.

5. Sienkiewicz, H. Ogniem i mieczem.

6. Szekspir, W. Makbet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)