Ukaż różnice między romantyczną i pozytywistyczną wizją...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na podstawie wybranych dzieł literackich ukaż różnice między romantyczną i pozytywistyczną wizją polskiego patriotyzmu.

 

Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Dziady cz.III,

2. Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod,

3. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

4. Prus Bolesław, Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)