Motyw nocy w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw nocy w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj, odnosząc się do wybranych tekstów.

 

Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K., Pokolenie II,

2.Goethe, J, W., Król Olch,

3. Mickiewicz, A., Stepy akermańskie,

4. Przerwa- Tetmajer, K., Melodia mgieł nocnych,

5. Mickiewicz, A., Świteź,

6. Szekspir, W., Sen nocy letniej.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)