Semantyka w języku polskim. Omów zjawisko

E-mail

Cena: 49 zł

 

Semantyka w języku polskim. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

II. Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia wiedzy o języku polskim,

2. De Saussure, F. Kurs językoznawstwa ogólnego,

3. Jakobson, R. Znak i system języka. Glos w dyskusji,

4. Janowska, A; Niewiara, A. Szkolny słownik terminów gramatycznych,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)