Akcent wyrazowy we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Akcent wyrazowy we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko i jego funkcje w języku polskim.

 

I. Literatura podmiotu

1. Własne przykłady.

 

II. Literatura przedmiotu:

1. Dłuska, M. Prozodia języka polskiego,.

2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

3. Encyklopedia wiedzy o języku polskim,

4. Polszczyzna płata nam figle.

5. Miodońska-Brookes, E. i In. Zarys poetyki,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)