Groteska jako sposób przedstawienie świata. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Groteska jako sposób przedstawienie świata. Omów na wybranych przykładach literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke.

2. Mrożek, S. Tango.

3. Pratchett, T ; Gaiman, N. Dobry Omen.

4. Rebalais, F. Gargantua i Pantagurel.

5. Witkiewicz, S, I. Szewcy.

6. Witkiewicz, S, I. W małym dworku.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)