Omów, na wybranych przykładach, pochodzenie nazw...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów, na wybranych przykładach, pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.

 

Literatura podmiotu:

1. Warszawa – plan miasta,

Literatura przedmiotu:  

1. Czerniakowska E., Średniowieczne nazwy geograficzne z obszaru obecnej Warszawy,

2. Długosz – Kurczabowa K., Wielki słownik etymologiczno- historyczny języka polskiego,

3. Górnowicz H., Wstęp do onomastyki,

 4. Handke K., Słownik nazewnictwa Warszawy,

5. Jakus – Borkowa E., Nazewnictwo polskie,

6. Rzetelska – Feleszko E., Nazwy własne.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)