Mieszczaństwo polski w literaturze od pozytywizmu do...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Mieszczaństwo polski w literaturze od pozytywizmu do literatury współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych tekstów.

 

Literatura podmiotu:

1. Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Eviva l'arte,

2. Prus Bolesław, Lalka,

3. Sienkiewicz Henryk, Potop,

4. Tuwim Jan, Mieszkańcy,

5. Zapolska G., Moralność pani Dulskiej.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)