Sposoby ukazania dworu polskiego w utworach literackich...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Sposoby ukazania dworu polskiego w utworach literackich. Omów zagadnienie odwołując sie do wybranych przykładów.


Literatura podmiotu: 

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

2. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz, 

3. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

4. Żeromski, S. Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)