Różne środowiska- różne sposoby komunikowania się...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne środowiska- różne sposoby komunikowania się. Scharakteryzuj cechy języka wybranych grup środowiskowych wykorzystując zebrany materiał językowy.

 

Literatura podmiotu:

1. Materiał własny- wypowiedzi uczniów, informatyków i kibiców,

Literatura przedmiotu:

1. Anusiewicz J., Skawiński J. Słownik polszczyzny potocznej,

2. Chrostowska Elżbieta, Szkolny słownik gwary uczniowskiej,

3. Definicja informatyki,

4. Definicja języka środowiskowego,

5. Definicja ucznia,

6. Dębski Michał Słowniczek gwary uczniowskiej,

7. Gontarz Andrzej Język informatyki i reszta świata,

8. Lipoński W. Humanistyczna encyklopedia sportu Sport i Turystyka,

9. Marciniak Andrzej, Jankowski Michał Słownik Informatyczny angielsko-polski,

10. Ożdżyński J. Polskie słownictwo sportowe.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)