Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu: 

1. Birek W., Między nadzieją, a niemocą - młody komiks polski lat dziewięćdziesiątych,

2. Garth E., Villon S., The Punisher,

3. Mikustakova A., O specyfice gatunkowej komiksu,

4. Tytus, Romek i A'Tomek – 35 lat Świata Młodych.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)