Motyw przepowiedni, wróżby i proroctwa w literaturze...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw przepowiedni, wróżby i proroctwa w literaturze i jego funkcja. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Dziady część III,

2. Sofokles, Król Edyp,

3. Szekspir William, Makbet,

4. Wyspiański Stanisław, Wesele.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)