Różne przejawy buntu w literaturze. Omów zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne przejawy buntu w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.


Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Dżuma,

2. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

3. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

5. Parandowski, J. Prometeusz,

6. Salinger, J, D. Buszujący w zbożu,

7. Sofokles. Antygona.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)