Rozmowa człowieka z Bogiem. Omów temat, odwołując się do...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Rozmowa człowieka z Bogiem. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Skarga umierającego,

2. Kasprowicz, J. Dies iare, Święty boże,

3. Kochanowski, J. Czego chcesz od nas, panie… , Tren V, Tren XIX albo Sen,

4. Leśmian, B. Dusiołek,

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

6. Miłosz, Cz. Oeconomia divina,

7. Norwid, C, K. Moja piosenka II,

8. Sęp- Szarzyński, M. Sonet I, IV, V,

9. Słowacki, J. Hymn(Smutni mi, Boże!).
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)