Motyw Maryjny w literaturze, malarstwie, muzyce i filmie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw Maryjny w literaturze, malarstwie, muzyce i filmie. Porównaj na wybranych przykładach sposoby przedstawiania tego samego motywu przez różnych twórców.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Bogurodzica , Posłuchajcie bracia miła,

2. Baczyński, K, K. Modlitwa do Bogarodzicy,

3. Gibson, M. Pasja, Film,

4. Mickiewicz, A. Do matki Polski,

5. Rodowicz, M. Polska Madonna,

6. Słowacki, J. Hymn,

7. Stwosz, W. Ołtarz,

8. Twardowski, J. List do Matki Boskiej.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)