Artystyczna funkcja motywu tańca w literaturze i sztuce...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Artystyczna funkcja motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz A., Księga XII-Kochajmy się,

2. Mrożek S., Akt III,

3. Psalm 150. Księga psalmów,

4. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią,

5. Step up, Anne Flechter,

6. Wyspiański S., Akt III, sc 37.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)