Na przykładach wybranych tekstów reklamowych omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na przykładach wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe  o funkcji perswazyjnej.

 

Literatura podmiotu:

1. Te hasła reklamowe powtarzała cała Polska,

2. Trafione i chybione – hasła z reklam.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)