Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie dokonując analizy językowej kilku wybranych reklam. Wskaż środki służące manipulacji.


Literatura podmiotu:

1. Herbal Essences – szampon,

2. Heyah – telefonia,

3. Loreal – kosmetyki,

4. Naomi Cambell – perfumy,

5. Orange – telefonia,

6. Perła – piwo,

7. Timotei – szampon,

8. Vistula – garnitury,

9. Welin – reklama radiowa.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)