„Czymże jest człowiek w przyrodzie” ?...

E-mail

Cena: 49 zł

 

„Czymże jest człowiek w przyrodzie” (B. Pascal) Jakie odpowiedzi na pytanie sformułowane przez filozofa niesie literatura. Podstawą rozważań uczyń dowolnie wybrane utwory.

.

Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu,

2. Boulenger, J. Opowieści Okrągłego Stołu,

3.Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

4. Horacy. Beatu sille,

5. Karpiński, F. Laura i Filon,

6. Kochanowski, J. Pieśń świętojańska o Sobótce,

7. Leśmian, B. Przemiany,

8. Mickiewicz, A. Lilije, Rybka, To lubię,

9. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

10. Miłosz, Cz. Dolina Issy,

11. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

12. Przerwa- Tetmajer, K. Melodia mgieł nocnych…
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)