Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładów.


Literatura podmiotu:

1. Szekspir W., Romeo i Julia,

2. Romeo i Julia, [film], reż. B. Luhrmann,

Literatura przedmiotu:

1. Helman A., Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury,

2. Wierzewski, W. Film i literatura,

3. Zawadzki A., Epoki literackie,

4. Donica R., Romeo+Juliet, [online].


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)