Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości wybranych pisarzy i filmach Woody Allena. Omów na przykładach.

Literatura podmiotu:

1. Łysiak Waldemar, Perfidia, 

2. Tołstoj Lew, Zmartwychwstanie, 

3. Żeromski Stefan, Przedwiośnie,

4. Woody Allen, Co nas kręci, co nas podnieca [Film],

5. Woody Allen, Manhattan [Film],

6. Woody Allen, Wszystko Gra [Film].


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)