Wpływ j. anielskiego na gwarę środowiskową współczesnej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wpływ j. anielskiego na gwarę środowiskową współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowy.


Literatura podmiotu:

1. Forum internetowe  

2. Strona internetowa 

3. Wolny Marek: Plamy na języku.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)