Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

 

Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego.


Literatura podmiotu:

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Literatura przedmiotu:

1. Bowker, J. Biblia,

2. Browning, W, R, F. Słownik Biblii,

3. Świderkówna, A. Bóg trój jedyny w życiu człowieka,

4. Świderkówna, A.  Rozmowy o Biblii,

5. Zawadzki, A. Epoki literackie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)