Omów cechy języka sportowców i kibiców sportowych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

W oparciu o zgromadzony materiał omów cechy języka sportowców i kibiców sportowych. Dokonaj analizy słownictwa i frazeologii.

 

Literatura podmiotu:

1. Materiał własny- wypowiedzi sportowców i kibiców

Literatura przedmiotu:

1. Gillner M. Kobiecy punkt widzenia: Sprawny język piłkarzy,

2. Lipoński W. Humanistyczna encyklopedia sportu Sport i Turystyka,

3. Matusiewicz Cz. Widowisko sportowe AWF,

4. Ożdżyński J. Polskie współczesne słownictwo sportowe.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)