Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i funkcje...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i ich funkcje w wybranych utworach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Andrzejewski, J. Bramy raju,

2. Anonim, G. Kronika polska,

3. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie,

4. Dickens, Ch. Klub Picwicka,

5. Homer. Odyseja,

6. Mickiewicz, A. Stepy akermańskie,

7. Norwid, C, K. Pielgrzym,

8. Tolkien, J, R, R. Władca pierścieni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)