Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią,

2. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata,

3. Krasiński, Z. Nie- Boska komedia,

4. Mickiewicz, A. Dziady. cz. II,

5. Różewicz, T. Kartoteka,

6. Szekspir, W. Sen nocy letniej,

7. Wyspiański, S. Wesele.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)