Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, przywołując wybrane dzieła.


Literatura podmiotu:

1. Grotter, A. Powitanie powstańca,

2. Grotter, A. Pożegnanie powstańca,

3. Kuźmiński, Z; Chodura, K. Nad Niemnem. Film. [DVD],

4. Orzeszkowa, E.  Gloria victis,

5. Prus, B. Lalka,

6. Żeromski, S. Rozdziobią nas…,

7. Żeromski, S. Wierna rzeka.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)