Portret córki w literaturze. Zanalizuj zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Portret córki w literaturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Kochanowski Jan, Treny,

2. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara,

3. Nałkowska Zofia, Granica,

4. Broniewski Władysław, Anka.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)