Literackie wizerunki katów. Omów w oparciu o wybrane dzieła...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie wizerunki katów. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.


Literatura podmiotu:

1. Byron, G. Giaur,

2. Kafka, F. Proces,

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

4. Moczarski, K. Rozmowy z katem,

5. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

7. Sienkiewicz, H. Quo vadis,

8. Sofokles. Antygona.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)