Różne obrazy Polski utrwalone na kartach literatury. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne obrazy Polski utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Bryll, E. Lekcja polskiego,

2. Gałczyński, K, I. Skumbria w tomacie,

3. Grochowiak, S. Pejzaż,

4. Kaden-Bandrowski, J. Generał Barcz,

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

6. Mickiewicz, A. Epilog,

7. Mickiewicz, A. Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego,

8. Skarga, P. Kazania sejmowe,

9. Słowacki, J. Grób Agamemnona, Testament mój


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)