Wyobrażenia poetów o sławie i swojej spuściźnie literackiej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wyobrażenia poetów o sławie i swojej spuściźnie literackiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Baudelaire, Ch. Albatros,

2. Horacy. Exegi monumentum, Non usitata...,

3. Kochanowski, J. ku muzom,

4. Mickiewicz, A. Ajudah,

5. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

6. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

7. Miłosz, Cz. Który skrzywdziłeś,

8. Naruszewicz, A. Chudy literat


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)