Uniwersalne wartości literatury dawnej. Zanalizuj temat...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Uniwersalne wartości literatury dawnej. Zanalizuj temat, wskaż wartości oraz ich obecność w myśli twórczości późniejszej i współczesnej.


Literatura podmiotu:

1. Dante, A. Boska komedia,

2. Naborowski, D. Krótkość żywota,

3. Rej, M. Żywot człowieka poczciwego,

4. Rosseau, J, J. Nowa Heloiza,

5. Sęp- Szarzyński, M. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego,

6. Skarga, P. Kazania sejmowe,

7. Szekspir, W. Makbet, Hamlet, Romeo i Julia,

8. Villon, F. Wielki testament.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)