Różne wizje młodości w literaturze. Omów na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne wizje młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Asnyk, A. Do młodych, Daremne żale,

2. Dostojewski , F. Zbrodnia i kara,

3. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

4. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

5. Mickiewicz, A. Oda do młodości,

6. Parandowski, J. Dedal i Ikar,

7. Szekspir, W. Hamlet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)