Grzech - świadectwo człowieczeństwa. Omów na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Grzech - świadectwo człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Alighieri, D. Boska komedia,

2. Borowski, T. Opowiadania,

3. Herling- Grudziński, G. Inny świat,

4. Mickiewicz, A. Lilie, Rybka, Świtezianka,

5. Molier. Skąpiec,

6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

7. Reymont, W. Chłopi,

8. Skarga, P. Kazania sejmowe,

9. Skarga umierającego,

10. Sofokles. Król Edyp.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)