Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok.Rozwiń...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Pieśń o Rolandzie,

2. Baczyński, K, K. Z głową na karabinie,

3. Borowski, T. Opowiadania,

4. Czechowicz, J. Żal,

5. Homer. Iliada,

6. Nałkowska, Z. Medaliony,

7. Potocki, W. Transakcja wojny chocimskiej,

8. Różewicz, T. Ocalony,

9. Sęp- Szarzyński, M. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)