Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Satyra na leniwych chłopów,

2. Durrenmatt, F. Wizyta starszej pani,

3. Fredro, A. Śluby panieńskie,

4. Karpiński, F. Do Justyny, Laura i Filon,

5. Kochanowski, J. Pieśń świętojańska o Sobótce,

6. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

7. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)